if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Valg af selskabsform

11.04.24 | Drift & jura

Af Peter Lund og Selina Musa

Driver du virksomhed alene eller med en god ven, og har du/I ikke taget stilling til, hvilken selskabsform du/I driver, så læs med her.  Som iværksætter skal du tage stilling til, hvilken selskabsform du vil drive dit selskab i. Der findes mange forskellige selskabsformer f.eks. aktieselskab, anpartsselskab, partnerselskab, interessentskab, fond og andelsselskab. Selskabsformen afhænger af dit behov og ønsker for selskabet. Nedenfor forklares de typiske selskabsformer, som startups drives i.

 

Hvorfor skal du tage stilling til selskabsform?

Det er vigtigt, at du tager stilling til, hvilken selskabsform du ønsker, da det har stor betydning for dit selskabs juridiske og økonomiske forhold. Selskabsformen kan f.eks. påvirke dit personlige ansvar, kapitalkrav, skatteforhold, regnskabspligt og finansieringsmuligheder. Læs mere om finansieringsmuligheder her.

Vi har udarbejdet et overblik over de typiske selskabsformer for startups nedenfor:

  Interessentskab Anpartsselskab Aktieselskab
Forkortelse I/S ApS A/S
Regulering Ingen lovgivning. Følger af interessentskabsretlige principper og retspraksis. Selskabsloven Selskabsloven
Minimumskapitalkrav Ingen kapitalkrav. 40.000 kr.

400.000 kr.

Minimum 25 %, d.v.s. 100.000 kr., skal indbetales.

Selskabsdeltagere Interessenter.
Krav om minimum to interessenter, hvilket kan være privatpersoner og/eller kapitalselskaber.
Kapitalejer(e) som kan være privatpersoner og/eller kapitalselskaber. Kapitalejer(e) som kan være privatpersoner og/eller kapitalselskaber.
Ledelsesmodeller Et interessentskabs ledelse består af en direktion med mulighed for også at have en bestyrelse eller tilsynsråd (eller lignende).

Der er 3 ledelsesmodeller:

1) Kun direktion.

2) Direktion og bestyrelse.

3) Direktion og tilsynsråd.

Der er 2 ledelsesmodeller:

1) Direktion og bestyrelse.

2) Direktion og tilsynsråd.

Beslutningskompetence

Interessenterne træffer beslutning på interessentmødet.

Alle beslutninger om interessentskabet træffes som udgangspunkt i enighed (dvs. vetoret for hver interessent).

En række beslutninger, såsom dispositioner der er sædvanlige eller af ringe betydning, kan dog oftest træffes af den enkelte interessent.

Kapitalejerne træffer beslutning på generalforsamlingen.

Beslutninger træffes som udgangspunkt med simpelt flertal. Særligt vigtige beslutninger, kan dog kræve 2/3 eller 9/10 flertal.

Kapitalejerne træffer beslutning på generalforsamlingen.

Beslutninger træffes som udgangspunkt med simpelt flertal. Særligt vigtige beslutninger, kan dog kræve 2/3 eller 9/10 flertal.

Hæftelse

Interessenterne hæfter personligt og solidarisk for hele interessentskabets gæld.

At hæftelsen er solidarisk, betyder at hver interessent kan blive opkrævet det fulde beløb af interessentskabets kreditor. Den enkelte interessent må derefter selv opkræve de øvrige interessenter deres forholdsmæssige andel.

Kapitalejerne hæfter alene med deres indskud. Kapitalejerne hæfter alene med deres indskud.

Bemærk, at hvis du driver et selskab alene, så vil der ikke være tale om et interessentskab, men en enkeltmandsvirksomhed. Der gælder dog lignende regler for interessentskaber og enkeltmandsvirksomheder.

Som det ses, kan valget af selskabsform have afgørende betydning for dig som iværksætter. I kapitalselskaber (f.eks. aktie-og anpartsselskaber) er der bl.a. krav om minimumskapital, før selskabet kan stiftes, mens der ikke er krav om minimumskapital for interessentskaber. Kapitalselskaberne reguleres nøje efter selskabsloven, hvorimod reguleringen af interessentskaber i langt højere grad afhænger af, om der er indgået en skriftlig aftale mellem interessenterne, idet man ellers falder tilbage på interessentskabsretlige principper og retspraksis.

 

Hvis I ikke har taget stilling til selskabsformen?

Hvis ejerne ikke har taget stilling til selskabsformen, og kravene for de øvrige selskabsformer ikke er opfyldt, vil virksomheden bliver anset som et interessentskab. Ofte ses det, at to venner indleder et samarbejde, f.eks. en tømrervirksomhed, hvor den organisationsmæssige ramme ikke aftales, og hvor der ikke foretages indskud. I dette tilfælde vil ejerne – ofte uden at vide det – have etableret et interessentskab.

Som ejer af et interessentskab skal du være opmærksom på, at I hæfter personligt og solidarisk for interessentskabets gæld, og at I som udgangspunkt skal være enige om beslutningerne. I er ligeledes ikke beskyttet af selskabslovens regler ved f.eks. uenighed mellem dig og de øvrige interessenter.

To ejere der er sammen om økonomien og væksten i virksomheden

 

Registrering

Valget af selskabsform har ligeledes en betydning for, hvordan dit selskab skal registreres.

Et interessentskab skal som udgangspunkt ikke registreres hos Erhvervsstyrelsen. Der er intet krav om, at der skal udarbejdes stiftelsesdokumenter, vedtægter, mv., eller at der foretages indskud. I visse tilfælde vil selskabet dog være momspligtigt og have et CVR-nr., hvorefter det skal registreres hos Erhvervsstyrelsen. I dette tilfælde skal der udarbejdes en interessentskabskontrakt, som skal indsendes ved registrering.

Hvis du stifter et kapitalselskab, skal det registreres i Erhvervsstyrelsens selskabsregister. Selskabet stiftes ved, at der underskrives et stiftelsesdokument samt vedtages vedtægter for selskabet. Registreringen hos Erhvervsstyrelsen kan kun finde sted, hvis den sker senest 2 uger efter underskrivelsen af stiftelsesdokumentet. Du skal således vedhæfte i) stiftelsesdokument inkl. vedtægter og ii) dokumentation fra din bank, advokat eller revisor for at selskabskapitalen er indbetalt. Hvis du indbetaler selskabskapitalen i andre værdier end kontanter (apportindskud), så skal du ligeledes vedhæfte en vurderingsberetning udarbejdet af en revisor.

Du kan registrere dit selskab her.

 

Hos Hulgaard Advokater har vi et stærkt team af fuldmægtige, advokater og juridiske assistenter, som har fokus på startups og iværksætteri. Vi er altid interesseret i at høre, hvad der rører sig inden for branchen. Du er velkommen til at tage fat i os for en uforpligtende snak om din juridiske udfordring.

Kontakt gerne jurist Peter Lund på tlf. +45 42 95 30 18 eller mail plund@hulgaardadvokater.dk eller erhvervsjuridisk fuldmægtig Selina Musa på tlf. +45 42 13 42 19 eller mail sm@hulgaardadvokater.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Lund

Jurist
Mobil: +45 42 95 30 18
plund@hulgaardadvokater.dk

Selina Musa

Erhvervsjuridisk fuldmægtig
Mobil: +45 42 13 42 19
sm@hulgaardadvokater.dk