if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Cases - persondata

Hos Center for Integration har de styr på borgernes og medarbejdernes personoplysninger

 
At være compliant i forhold til persondata bidrager i høj grad til at styrke Center for Integrations profil som en professionel samarbejdspartner for landets kommuner
Mads Bentzen, stifter og indehaver af Center for Integration.
 
HR-medarbejder Anette Rasmussen udtaler: ”Det har stor betydning i mit daglige arbejde, at vi har klare linjer for, hvordan vi bedst efterlever de persondataretlige regler og dermed beskytter medarbejderne. På denne måde har vi ro i maven og får mulighed for at agere effektivt.
 

Hvem

Center for Integration varetager socialfaglige opgaver for flere af landets kommuner, og modtager i den forbindelse en række almindelige, fortrolige og følsomme personoplysninger om borgerne.

Det er helt centralt for virksomheden at håndtere persondata korrekt. Men det kan være lidt af en jungle at sætte sig ind i, hvordan man bedst muligt opfylder kravene til behandling af persondata.
 

Hvad

Center for Integration bad derfor Hulgaard Advokater om at stå i spidsen for et komplet compliance-projekt. Det har skabt sikkerhed for, at borgere og kommuner kan være trygge ved Center for Integrations behandling af persondata på deres vegne.
 

Hvordan

Det første Hulgaard Advokater gjorde, var at sætte sig ned og få en god dialog med de involverede medarbejdere hos Center for Integration om deres behov. På baggrund af dette leverede Hulgaard Advokater:

 • En indledende vurdering af, hvilke krav virksomheden skal efterleve
 • En målrettet liste over relevante opgaver i compliance-projektet
 • Et konkret timeestimat for alle delopgaver

Det indledende materiale gav Center for Integration overblik over omfanget af opgaven. Desuden gav det et godt fundament for, at Center for Integration og Hulgaard Advokater i fællesskab kunne prioritere opgaverne ud fra virksomhedens konkrete ønsker.

Med Hulgaard Advokaters bistand har Center for Integration nu overblik over de aktiviteter, der omhandler persondata. Desuden har Hulgaard Advokater foretaget relevante juridiske vurderinger af Center for Integrations rolle som henholdsvis databehandler og dataansvarlig. Vi har også udarbejdet skriftligt materiale i samarbejde med virksomheden herunder:

 • Privatlivspolitik og oplysningsbreve
 • Lovpligtige fortegnelser over behandling af persondata
 • Samtykkeerklæringer for medarbejdere
 • Retningslinjer for håndtering af anmodninger og databrud
 • GDPR-relevant input til virksomhedens medarbejderhåndbog

 

Resultat Skærpet professionel profil

I dag har Center for Integration et højt complianceniveau i forhold til persondatareglerne. Det faktum bidrager i høj grad til at styrke Center for Integrations profil som en professionel samarbejdspartner for landets kommuner. Medarbejderne føler sig nu trygge ved, at de til daglig behandler borgernes personoplysninger korrekt og kan besvare eventuelle spørgsmål fra kommuner og borgere om persondata. En yderligere gevinst er, at Center for Integration er beredt til at håndtere et eventuelt brud på sikkerheden.

Overordnet vurderer ledelsen hos Center for Integration, at det at have et højt complianceniveau skærper virksomhedens professionelle profil.

Også internt har compliance-projektet fået betydning. Nu er der sikkerhed for, at medarbejderne i for Center for Integrations persondata behandles korrekt, og at der er implementeret faste procedurer for denne håndtering.

Du kan læse mere om persondata og få gode råd og vejledning her.

Kristine Mølgaard Mogensen

Advokat
Tel.dir.: +45 38 40 42 40
Mobil: +45 42 13 42 40
kmm@hulgaardadvokater.dk

Marcus Gangdal

Advokat
Tel.dir. +45 38 40 42 47
Mobil +45 42 13 42 47
maj@hulgaardadvokater.dk

Om Center for Integration

Center for Integration er en privat konsulentvirksomhed, der bistår landets kommuner med konsulentbistand og skræddersyede foranstaltninger til familier, børn og unge i feltet mellem terapi og pædagogik. Særligt på integrationsområdet.

 • Stiftet i 2016 og fik sine første opgaver i 2017
 • Over 40 dedikerede medarbejdere fordelt på ca. 32 årsværk
 • Løser opgaver for kommuner i hele landet

 

Om Hulgaard Advokater

Dedikeret erhvervsadvokatfirma som i mange år har rådgivet en bred vifte af kunder i hele Danmark.

 

 • Kontor i Kolding, Aarhus og Ballerup
 • Afdeling med speciale i GDPR og persondataretlig compliance, herunder compliance projekter, ekstern DPO funktion, tilsyn med databehandlere og certificering inden for persondata