Udvidet adgang til måling af overskudsvarme med tilbagevirkende kraft Af Troels Bagger Hviid Landsskatteretten underkender Skattestyrelsens styresignal fra 2018 om måling af overskudsvarme med tilbagevirkende kraft, og udvider virksomhedernes adgang til genoptagelse....

læs mere