if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Hobby eller erhverv?

Driver du en virksomhed, som har givet underskud flere år i træk, har du måske fået en henvendelse fra Skattestyrelsen, hvori styrelsen stiller spørgsmålstegn ved, om virksomheden drives erhvervsmæssigt?

Problemstillingen er den, at kun erhvervsmæssige virksomheder kan fradrage deres skattemæssige underskud, mens hobbyvirksomheder (ikke-erhvervsmæssige virksomheder) ikke kan fradrage deres skattemæssige underskud.

Har virksomheden givet underskud i en årrække, kan der blive tale om en ganske mærkbar efterbeskatning.

Skattestyrelsens kontrol af dette område er en del af Skattestyrelsens indsatsplan, så en række virksomheder med skattemæssigt underskud må forvente en henvendelse fra Skattestyrelsen.

Når Skattestyrelsen skal afgøre, om der er tale om erhverv eller hobby, er der to kriterier, som man ser på:

  • om virksomheden drives tilstrækkeligt intensivt (og professionelt) og
  • om virksomheden giver økonomisk overskud eller har udsigt til at gøre det inden for en rimelig tidsramme.

Hulgaard Advokater har gennem en årrække opnået en stor ekspertise på dette område, og vi har hjulpet mange skatteydere med at dokumentere, at deres virksomhed drives erhvervsmæssigt, og således ikke er en hobbyvirksomhed. Ofte vil udmeldelse af et syn og skøn ved en sagkyndig være første skridt på vejen mod at vinde sagen.

Hvis du ønsker at læse mere om hobbyvirksomheder og praksis på området, så klik her.

Hvis du ønsker en gratis og uforpligtende vurdering af din skattesag, så kontakt Lars Lauge Nielsen på tlf. 38 40 42 24 eller lln@hulgaardadvokater.dk

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

Kontakt os

For en gratis og uforpligtende vurdering af din skattesag

Det siger vores kunder

Som statsautoriseret revisor er jeg vant til at føre sager mod skattevæsenet. I mange sager er det en fordel at have Hulgaard Advokater med på sin side, idet de har en betydelig større indsigt i den juridiske side af problemet, og derfor har en større forudsætning for at lægge strategien rigtigt og mest effektivt. De har ligeledes en betydelig evne til at finde de rigtige nøglepunkter i sagen, så fokus fastholdes på det centrale og dermed gør vinderchancerne størst.

Willy Thomsen

Lars Lauge Nielsen hjalp mig med at organisere og indbringe sagen, således at SKAT ved højere instans blev underkendt og ydede i den forbindelse et meget værdifuldt bidrag, da han udover at kende faget, fik opstillet tingene på den måde, som SKAT af egen drift burde have gjort. Uden Lars Lauge Nielsens indsats havde jeg næppe vundet over SKAT.”

René Vestergaard Nielsen

“Jeg har haft et godt samarbejde med Hulgaard Advokaters skatteekspert og har oplevet en meget effektiv, kompetent og stringent sagsbehandling. En evne til at sætte sig ind i en sag og finde de væsentlige detaljer uden at miste overblikket.”

Søren Jangaard

Samarbejdet med Lars Lauge Nielsen var fra første kontakt med ham en rigtig god oplevelse. Hele sagen var præget af meget omhyggelig og præcist arbejde med stor sans for detaljer og dokumentation. Stor tak til Lars for behandlingen af min meget detaljerede og komplicerede sag.”

Glenn Barsøe