Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Vores hold

Christine Wrang

 

Hvorfor valgte du at læse cand.jur?

Jeg har altid haft stor interesse for juraen og vidst, at det var den vej, jeg gerne ville. Gennem mit studie er jeg kun blevet bekræftet heri. Jeg elsker at fordybe mig i faget, og ’nørde’ for at finde frem til den gode løsning på en juridisk udfordring. 

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?

Hos Hulgaard Advokater er der fokus på fleksibilitet for mig som stud.jur. Derfor tilpasser jeg mine arbejdsdage efter mit studie, hvorfor jeg ikke har faste dage på kontoret. Jeg er typisk på kontoret 1-2 gange om ugen.

På en typisk arbejdsdag starter jeg med at læse mine mails og danne mig et overblik over mine igangværende sager. Herefter arbejder jeg videre med disse efter aftale med den ansvarlige advokat.

Ved siden af mit arbejde hos Hulgaard Advokater er jeg ved at skrive mit speciale i jura ved Aarhus Universitet. 

Hvilke kompetencer skal man have i dit job?

Som stud.jur. skal man være særligt god til at holde overblik og orientere sig i sager løbende, fordi man ikke er på kontoret hver dag. Derudover er det vigtigt, at man tør udfordre sig selv med nye problemstillinger og søge sparring hos erfarne kollegaer. 

Hvad kan du særligt godt lide ved dit job?

Som stud.jur. er det spændende for mig at opleve, hvordan teori jeg har lært på studiet kan omsættes til praktiske løsninger i virkeligheden.
Jeg oplever, at jeg forstår mine fag i et større perspektiv gennem mit arbejde hos Hulgaard Advokater sideløbende med mit studie. 

Hvad sætter du pris på ved at arbejde hos Hulgaard Advokater?

Jeg sætter stor pris på at være stud.jur. hos Hulgaard Advokater, fordi det giver mig mulighed for at blive udfordret på den teori jeg har lært og mulighed for at blive en dygtigere jurist. Samtidig udviser de stor fleksibelt overfor mig som studerende, og giver mig plads til at fordybe mig i mit studie ved siden af mit arbejde. 

Når jeg ikke er på arbejde …

…eller arbejder på mit speciale, bruger jeg meget tid i foreningslivet ved Aarhus Universitet. Her er jeg formand for studenterforeningen, Jurafabrikken, som beskæftiger sig med at holde faglige og sociale arrangementer for jurastuderende. Det gør jeg, fordi jeg synes, det er vigtigt at biddrage til det studiemiljø, som jeg selv har haft stor glæde af at være en del af gennem mit studie.

Derudover elsker jeg at være aktiv og mødes tit med mine venner til træning eller en frisk løbetur.

Christine Wrang