if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Vores hold

Øjvind Hulgaard

 

Advokat Øjvind Hulgaard etablerede sammen med advokat Peter Tærø Nielsen i 1995 Hulgaard Advokater (dengang under navnet Tærø Nielsen & Hulgaard Advokater).

Øjvind arbejder med generel erhvervsrådgivning med særligt fokus på familieejede virksomheder og deres generationsskifte. Det indebærer både løbende rådgivning og sparring vedrørende daglig drift og sagsbehandling, f.eks. i forbindelse med opkøb og salg af virksomheder.

Øjvind har med sin specialistviden inden for udvalgte områder også erfaring som voldgiftsdommer og han er uddannet mediator.

Igennem Øjvinds langvarige kunderelationer har han en dybdegående viden indenfor forskellige brancher. Øjvind arbejder bl.a. for at hjælpe startup virksomheder med at blive succesfulde og blev i den forbindelse i 2021 indstillet til INCUBA-prisen i kategorien Årets Investor. “Mit håb er, at jeg med mine kompetencer, kan hjælpe startup virksomheder med at blive succesfulde. Særligt interessant bliver det, hvis virksomhedernes hovedformål er den grønne omstilling. Det er helt nødvendigt, at vi tør tænke i nye veje, hvis vi hurtigt skal gå fra en sort til en grøn økonomi”.

Øjvind er bestyrelsesformand/-medlem i en række virksomheder/erhvervsdrivende fonde. Øjvind har også været bestyrelsesmedlem i brancheorganisationen Danske Advokater og var i perioden fra stiftelsen i 2008 til september 2012 næstformand. Øjvind har endvidere i en årrække været medlem af Danske Advokaters forretningsudviklingsudvalg og har i forbindelse med sit branchepolitiske arbejde haft særligt fokus på at skabe de mest optimale rammer for de danske advokatvirksomheder, bl.a. inden for innovation og forretningsudvikling i en traditionelt ”støvet” branche.

Øjvind forestår desuden arbejde med dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, ligesom han rådgiver om virksomhedstestamente®.

Øjvind har i flere år undervist på Advokatrådets advokatuddannelse og fungeret som censor ved advokateksamen.

Øjvind har sin gang både på kontoret i Kolding og i Aarhus. Kontorleder Marianne Work Bramsen hjælper Øjvind med hans daglige opgaver, både internt og i forhold til kunderne.

Se Øjvinds CV her.

Øjvind Hulgaard

Partner, advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 44/38 40 42 45
Mobil: +45 28 19 39 93
hu@hulgaardadvokater.dk