if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Vores hold

Øjvind Hulgaard

– Advokaten, der søger gode løsninger på vanskelige udfordringer

 

Hvorfor blev du advokat?

Jeg har altid villet være advokat. Interessen er skabt via min mor, Lida Hulgaard, der også er advokat. Vel vidende, at den objektive retfærdighed ikke findes, har jeg en stærk retfærdighedssans og etik. Vi skal som mennesker opføre os ordentligt og anstændigt, og stat/kommuner må som offentlige myndigheder handle ordentligt og professionelt.

Jeg har et motto, der lyder: ”Regler er til for vores skyld og ikke omvendt.”

Sådan fungerer det imidlertid ikke i dag. Regler anvendes ofte på en meget rigid måde uden hensyntagen til den enkelte borger, skatteyder mm. Folketingspolitikerne vedtager hver uge nye regler, som hverken de eller borgerne forstår. Og reglerne fortolkes som oftest af f.eks. skattemyndigheder og domstole til fordel for staten og imod den enkelte borger. Det er et stort retssikkerhedsmæssigt problem. Hvorfor accepterer vi som borgere, at vi ikke kan beregne vores egen skat, og hvorfor står regelforenklinger ikke højere på flere politikeres prioriteringsliste? 

Hvilke kompetencer skal man have i dit job?

Vi kommer ikke udenom, at grundstenen i al juridisk rådgivning er et højt fagligt niveau. Når man er god til noget, bliver det også sjovt at arbejde med. Jeg arbejder ofte med komplekse problemstillinger, som kræver anderledes løsninger. Det forudsætter en evne til at tænke kreativt og kunne se mange forskellige løsningsmuligheder.

Som daglig leder i Hulgaard Advokater og som bestyrelsesformand i en række virksomheder lægger jeg stor vægt på at kunne få et hold til at spille sammen, så den enkeltes styrker kan udnyttes optimalt til fordel for virksomhedens og medarbejderens fortsatte udvikling. 

Hvad kan du særligt godt lide ved dit arbejde?

Det, som motiverer mig i det daglige, er, at jeg hver dag møder mange spændende mennesker, og at alle dage er forskellige. Når en kunde henvender sig til os, skyldes det som regel, at vedkommende har brug for rådgivning, sparring mv. At kunne være med til at løse nogle af de udfordringer, vores kunder oplever på deres vej, og at se ting lykkes, er en særlig stor tilfredsstillelse. 

Hvad sætter du pris på ved at arbejde hos Hulgaard?

Vi arbejder under et motto, der hedder frihed til ansvar. Det betyder, at vi alle har et ansvar for, at alle trives, og at vores kunder er glade. Vores arbejdsdag er styret af værdier og sund fornuft, ikke regler.

Øjvind Hulgaard

Partner, advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 44/38 40 42 45
Mobil: +45 28 19 39 93
hu@hulgaardadvokater.dk