Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Skatteministeriet har afskaffet et væsentligt generationsskifteinstrument

5.02.15 | 0 Kommentarer

Af Lars Lauge Nielsen

Skatteministeriet har den 5. februar 2015 med øjeblikkelig virkning afskaffet muligheden for at anvende den såkaldte formueskattekurs ved værdiansættelse af unoterede aktier eller anparter ved overdragelse til børn og ved værdiansættelse i dødsboer.

Formueskattekursen har i mange år været en blandt flere muligheder ved værdiansættelse af unoterede aktier eller anparter i forbindelse med generationsskifter inden for familien og ved opgørelse af værdien af disse i et dødsbo. Det er således et væsentligt instrument ved generationsskifterne, der nu forsvinder.

Hvad betyder det?

Fremadrettet skal unoterede aktier og anparter også ved overdragelser inden for familien (generationsskifter) og fra dødsboer opgøres til værdien i handel og vandel. Værdiansættelsen kan her ske efter en ”hjælperegel” i et cirkulære fra 2000. Dette vil i visse tilfælde med sikkerhed føre til en højere værdi end anvendelsen af formueskattekursen. Den væsentligste ulempe er dog, at skattemyndighederne ikke på samme måde er bundet af en opgørelse efter hjælpereglen i dette cirkulære, hvilket vil kunne føre til en øget usikkerhed omkring værdiansættelsen og generationsskiftet som sådan.

Det er klart, at i det omfang værdien af aktier eller anparter forøges, øges også avancen – og dermed skatten – ved at afstå dem. På samme måde vil ændringen kunne føre til en øget gaveafgift eller boafgift i generationsskifterne.
Skatteministeriets ophævelse af reglerne har kun betydning for de værdiansættelsesmæssige forhold. Ophævelsen får fx ingen betydning for muligheden for at overdrage aktier og anparter med skattemæssig succession, således at fx en søn eller datter overtager skattebyrden ved overdragelse af aktier eller anparter fra forældrene. Dette er fortsat muligt.

Selvom ophævelsen fjerner én mulighed ved gennemførelsen af generationsskifter, er der stadig mange muligheder for at planlægge og gennemføre hensigtsmæssige overdragelser af aktier og anparter til fx børnene. Da værdiansættelse af aktier og anparter ikke er en eksakt videnskab, vil der for mange stadig være ”mange strenge at spille på” i den sammenhæng.

Virkningstidspunkt

Ophævelsen sker med virkning pr. 5. februar 2015. Overdragelser af aktier og anparter, der er gennemført på grundlag af formueskattekursen forud for i dag påvirkes ikke af ophævelsen.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Lars Lauge Nielsen på lln@hulgaardadvokater.dk eller på tlf. 38 40 42 24.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *