if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Er du klar til den nye kilometerafgift pr. 1. januar 2025?

18.01.24 | Afgifter, Skatter og afgifter

Af Selina Musa og Peter Lunau Larsen

Fra 2025 blive de danske veje grønnere. Regeringen har indgået en aftale om en ny kilometerbaseret vejafgift for lastbiler. Ønsket om at indfri 70 pct. af reduktionsmålet i 2030 kræver ændringer i samfundet for både virksomheder og borgere.

Vognmændene vil allerede fra 2025 blive påvirket af denne aftale, da det vil koste mere at have deres chauffører kørende i benzin- eller dieseldrevne lastbiler på danske veje. Frem til 2030 vil det blive endnu dyrere, og det vil omfatte alle offentlige veje i Danmark.

Selina Musa

Erhvervsjuridisk fuldmægtig
Mobil: +45 42 13 42 19
sm@hulgaardadvokater.dk

Peter Lunau Larsen

Partner, advokat
Mobil: +45 51 15 85 15
pll@hulgaardadvokater.dk

Vejafgiften afhænger af hvor meget CO2, der udledes fra kørslen, og om man f.eks. kører i miljøzonerne i de større byer eller væk fra byerne. Det bliver dyrere at køre i miljøzonerne, som f.eks. København, Aarhus og Aalborg.

Afgiften skaber både et incitament til den grønne omstilling af den tunge vejtransport, men også en mere præcis beskatning af lastbiltrafikkens andre påvirkninger, som f.eks. slid på vejnettet, ulykker, støj, luftforurening og bidrag til trængsel.

Ifølge Klimarådet udleder lastbiler ca. 1,7 mio. ton CO2. En uændret politik vil føre til en reduktion på 0,2 mio. ton CO2, mens det forventes at den nye kilometerbaserede afgift vil reducere CO2-udledningen med ca. 0,3 mio. ton i 2025 og ca. 0,4 mio. ton i 2030

Afgiftsstrukturen

Ud over at afgiften bliver højere i miljøzonerne, vil afgiften også afhænge af lastbilernes CO2-udledning i form af deres såkaldte CO2-emissionsklasser. Inddelingen af lastbiler i CO2-emissionsklasser vil følge af de EU-retlige rammer, der også indebærer en differentiering efter lastbilernes højeste tekniske tilladte totalvægt.

Kilometerafgiften for perioden 2025-2027 fremgår af tabel 1, hvor det dog bemærkes, at satserne for lastbiler mellem 3,5 og 12 ton først vil være gældende fra 1. januar 2027.:

 

I 2028 stiger satserne, jf. tabel 2:

Hvordan afgiften opkræves er stadig uklart. Regeringen er dog enige om, at opgaven med beregning og opkrævning placeres hos Sund & Bælt.

 

 

Brug for hjælp eller har du spørgsmål?

Selina Musa

Erhvervsjuridisk Fuldmægtig

Mobil: +45 42 13 42 19

E-mail: sm@hulgaardadvokater.dk

 

Peter Lunau Larsen

Advokat og partner

Dir.tlf.: +45 51 15 85 15

E-mail: pll@hulgaardadvokater.dk