if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Salg af kryptovaluta – ny afgørelse fra Landsskatteretten

26.05.21 | Skatter og afgifter

Af Lars Lauge Nielsen

 

Køb og salg af kryptovaluta

Det klare udgangspunkt ved køb og salg af kryptovaluta er, at kryptovaluta anses for erhvervet i spekulationsøjemed. Dette kan du læse mere om i vores tidligere blogindlæg om kryptovaluta 

Men der skal altid foretages en helt konkret vurdering af omstændighederne i hver enkelt sag, og dette kan føre til en anden vurdering og dermed også en anden beskatningsform.

 

Altid en konkret vurdering

Ved vurderingen af, hvordan salget af kryptovaluta skal behandles rent skattemæssigt vil der blive lagt vægt på de objektive omstændigheder i forbindelse med købet af kryptovaluta, herunder sandsynligheden for at opnå en fortjeneste. Dette skyldes særligt, at det kan være vanskeligt at bevise, hvad de subjektive omstændigheder med erhvervelsen har været.

Når udgangspunktet er, at kryptovaluta skal behandles efter reglerne omkring spekulation, skal dette særligt ses i lyset af, at kryptovaluta er let omsættelig, at den alene findes i elektronisk form og at der derfor ikke er andre praktiske anvendelsesmuligheder for kryptovaluta end salg på samme vis, som der ellers vil være det for andre formuegoder.

Men det er vigtigt, at der ved vurderingen ikke blot fokuseres på gevinstens størrelse og mulighederne for potentielt at opnå en gevinst, men derimod også på omstændighederne ved købet.

 

Nyere afgørelse fra Landsskatteretten

I en sag fra Landsskatteretten fra 2021 lykkedes det en skatteyder at få overbevist Landsskatteretten om, at investeringen ikke var sket i spekulationsøjemed. Gevinsten ved salget var derfor skattefri.

I sagen havde Skattestyrelsen på vanlig vis lagt til grund, at skatteyderens hensigt med handler med kryptovaluta havde været spekulation, hvilket skatteyderen var uenig i.

Skatteyderen havde i maj 2012 købt 4,63 bitcoins for kr. 149,50. Købet var primært sket med henblik på betaling af et medlemskontingent i en forening, som var blevet betalt i året efter erhvervelsen. Skatteyderen havde i 2017 solgt 2,51 bitcoins, og valgte året efter at sælge en yderligere andel. Han havde herved realiseret en samlet gevinst på kr. 215.272.

Landsskatteretten fandt, at skatteyderens køb af bitcoins i 2012 ikke var sket i spekulationsøjemed. Ved vurderingen blev der lagt vægt på, hvor mange penge skatteyderen havde købt bitcoins for, skatteyderens forklaring omkring betaling af kontingentet til en forening, samt at de resterende bitcoins først var blevet solgt ca. fem år efter erhvervelsen.

Afgørelsen illustrerer, at det vil være nemmere at komme igennem med en betragtning om, at erhvervelsen ikke er sket i spekulationsøjemed, hvis erhvervelsen af kryptovaluta er sket på et tidspunkt, hvor udbredelsen af kryptovaluta og viden herom har været ganske beskeden.

Der skal dog altid foretages en helhedsvurdering af omstændighederne i den konkrete sag. Ved vurderingen kan følgende momenter bl.a. indgå:

  • Formålet med anskaffelsen,
  • Størrelsen af investeringen i kryptovaluta,
  • Hvilken viden man havde omkring den pågældende kryptovaluta på tidspunktet for erhvervelsen,
  • Sandsynligheden for at kunne opnå en fortjeneste m.v.

 

 

Kontakt os gerne, hvis du har brug for hjælp til indhentelse af et bindende svar hos skattemyndighederne i relation til den skattemæssige behandling af dit køb af kryptovaluta

Du er velkommen til at kontakte advokat Lars Lauge Nielsen på tlf. 38 40 42 24 eller lln@hulgaardadvokater.dk.

Du kan også læse mere omkring hvad vi som skatteadvokater kan hjælpe med inden for skat, moms og afgifter.

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk