if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Vil du undgå at blive trynet af SKAT?

09.11.22 | Skatter og afgifter

Af Lars Lauge Nielsen:

Når man som skatteyder sætter sig op mod Skattestyrelsen og klager over en indkomstforhøjelse, ender det oftest med, at Skattestyrelsen får ret.

Hulgaard Advokater sætter nu fokus på denne problematik – hvorfor taber skatteyderne så mange skattesager? Eller med andre ord; hvorfor vinder Skattestyrelsen næsten altid?

Hulgaard Advokater har siden 1995 ført sager mod Skattestyrelsen– og vores medholdsprocent er væsentligt højere end gennemsnittet.

 

Sagen skal vindes i Landsskatteretten/Skatteankenævnet

Først og fremmest skal sagen vindes i Landsskatteretten/Skatteankenævnet – altså inden sagen ender ved domstolene.

Sandsynligheden for at vinde sagen i Landsskatteretten/Skatteankenævnet frem for domstolene er statistisk set mere end dobbelt så høj – ligesom omkostningerne i Landsskatteretten/Skatteankenævnet tilsvarende er langt lavere end ved domstolene. Det skyldes primært, at modstanderen i Landsskatteretten/Skatteankenævnet normalt ”bare” er SKAT, mens modstanderen ved domstolene er statens advokat, Kammeradvokaten, der kæmper til sidste blodsdråbe.

 

Dokumentation

Vi har fokus på dokumentation, dokumentation og dokumentation. Det nytter ikke noget at have ret, hvis man ikke kan bevise det. Det er vores erfaring, at en sag oftest vindes på at fremskaffe dokumentation for ens påstand.

 

Sagen skal skæres til

Hvis en skattesag består af tre forhold, hvor kun det ene kan forventes vundet, mens vinderchancerne for de 2 resterende forhold er marginale – så bør sagen normalt skæres til, således at kun det ene forhold påklages. Hermed kan fokus rettes mod det forhold, hvor vinderchancen er realistisk, og man undgår at tabe alle tre forhold.

 

En god dialog

I Landsskatteretten/Skatteankenævnet afgøres sagen af Landsskatterettens/Skatteankenævnets medlemmer efter en indstilling fra en sagsbehandler. Det er af afgørende vigtighed, at der opnås en fornuftig dialog med sagsbehandleren, baseret på gensidig tillid og respekt. Hvis der opnås en positiv indstilling fra sagsbehandleren, vil det oftest ende med, at skatteyderen vinder sagen. På grund af vores erfaring kender vi som oftest sagsbehandleren – hvilket altid er en god begyndelse.

 

Vurdering af din skattesag uden beregning

Vi tilbyder at gennemgå din skattesag uden beregning.

Hvis vi anbefaler at gå videre med sagen, aftaler vi på forhånd en fast pris. Hvis sagen vedrører en privatperson, vil du være berettiget til at få refunderet 100% af vores honorar, hvis sagen vindes, og 50% hvis sagen tabes.

 

Hvis du ønsker en vurdering af din skattesag – uden beregning – så kontakt advokat Lars Lauge Nielsen på tlf. 38 40 42 24 eller lln@hulgaardadvokater.dk.

 

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk