if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Er dine salgs- og leveringsbetingelser egentlig aftalt?

7.03.23 | Drift & jura, Køb og salg af varer

Af Kristine Wagner

Salgs- og leveringsbetingelser indeholder de generelle vilkår i en aftale mellem to parter. Her tænkes eksempelvis på bestemmelser vedrørende reklamation, levering og værneting. Det er derfor vigtigt, at salgs- og leveringsbetingelserne bliver vedtaget som en del af aftalen.

 

For at salgs- og leveringsbetingelserne bliver anset som vedtaget, og dermed som en del af aftalen, kræver det, at betingelserne faktisk bliver udleveret til kunden. Det er dermed ikke tilstrækkeligt, at der henvises til betingelserne i efterfølgende korrespondance eller på den afsluttende faktura.

Din virksomheds salgs- og leveringsbetingelser indeholder derudover typisk ansvarsbegrænsninger i forhold til bl.a. forsinkelse, mangler, produktansvar og indirekte tab. Det er derfor også afgørende for virksomhedens risikostyring, at betingelserne faktisk er vedtaget. Ellers vil ansvarsbegrænsningerne ikke være gældende.

Det er Hulgaard Advokaters opfattelse, at ansvarsbegrænsninger i øvrigt altid skal afstemmes i forhold til virksomhedens forsikringsdækning. Der er som udgangspunkt ikke behov for at begrænse virksomhedens ansvar (med risiko for tab hos din kunde) i videre udstrækning end det, du betaler for, at dine forsikringer dækker.

Vi anbefaler derfor, at du løbende er i dialog med dit forsikringsselskab og undtagelsesfrit afstemmer salgs- og leveringsbetingelserne med virksomhedens konkrete risikoprofil og forsikringsvilkår.

 

Kontakt Kristine Wagner på kw@hulgaardadvokater.dk for et tjek af virksomhedens salgs- og leveringsbetingelser – eller for et tjek af, om dine gældende betingelser faktisk også er gældende.

Øjvind Hulgaard

Partner, advokat (L)
Tel.dir.: 38 40 42 44 / 38 40 42 45
Mobil: 28 19 39 93
hu@hulgaardadvokater.dk

Kristine Wagner

Partner, advokat (L)
Mobil: 40 80 64 20
kw@hulgaardadvokater.dk

Marcus Gangdal

Advokat
Tel.dir.: 38 40 42 48
Mobil:  42 13 42 48
maj@hulgaardadvokater.dk