Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Kan du blive fritaget fra den nye Blankmedie-afgift?

Blog

Kan du blive fritaget fra den nye Blankmedie-afgift?

 

Fra 1. januar 2022 bliver alle virksomheder opkrævet blankmedieafgift hver gang de køber en ny bærbar, smartphone, tablet mv.

Vi ønsker blot at gøre opmærksom på, at alle virksomheder kan blive fritaget fra den nye afgift ved at tilmelde sig godkendelsesordningen:

Erhverv og undervisning (copydan-kulturplus.dk)

 

Har din virksomhed allerede betalt til første kvartal? Så kan den søges refunderet her:

https://www.copydan-kulturplus.dk/media/2027/tilbagebetaling-af-vederlag-2022.pdf

 

Om Blankmedie-afgiften:

Pr. 1. januar 2022 er der indført en ny lovgivning om Blankmedie-afgifter, hvor forhandlere skal opkræve et lovpligtigt vederlag til kunstnere og producenter i forbindelse med salget af smartphones, tablets, computere og harddiske som kompensation for privatkopiering. Afgiften indbetales til Copydan.

Dette afregnes månedsvis eller kvartalsvist.

Kristine Wagner

Advokat (L)
Mobil: +45 40 80 64 20
kw@hulgaardadvokater.dk

Er dine salgs- og leveringsbetingelser egentlig aftalt?

Blog

Er dine salgs- og leveringsbetingelser egentlig aftalt?

Af Kristine Wagner

Højesteret har i en ny dom slået fast, at et dansk bådværfts salgs- og leveringsbetingelser ikke var vedtaget som en del af aftalen med en udenlandsk kunde.

Værftet havde i sit tilbud henvist til sine salgs- og leveringsbetingelser. Der var også henvist til betingelserne i efterfølgende korrespondance med den udenlandske kunde og på skibsværftets afsluttende faktura (som blev betalt af kunden). Salgs- og leveringsbetingelserne var imidlertid ikke udleveret til kunden.

Højesteret fandt bl.a. på dette grundlag, at salgs- og leveringsbetingelserne ikke var vedtaget og derfor ikke var en del af parternes aftalegrundlag. Det betød blandt andet, at betingelsernes bestemmelse om, at tvister skulle afgøres ved voldgift, ikke var en del af aftalegrundlaget.

Din virksomheds salgs- og leveringsbetingelser indeholder typisk ansvarsbegrænsninger i forhold til bl.a. forsinkelse, mangler, produktansvar og indirekte tab. Det er derfor afgørende for virksomhedens risikostyring, at betingelserne også faktisk er vedtaget. Ellers vil ansvarsbegrænsningerne ikke være gældende.

Det er Hulgaard Advokaters opfattelse, at ansvarsbegrænsninger i øvrigt altid skal afstemmes i forhold til virksomhedens forsikringsdækning. Der er som udgangspunkt ikke behov for at begrænse virksomhedens ansvar (med risiko for tab hos din kunde) i videre udstrækning end det, du betaler for, at dine forsikringer dækker.

Vi anbefaler derfor, at du løbende er i dialog med dit forsikringsselskab og undtagelsesfrit afstemmer salgs- og leveringsbetingelserne med virksomhedens konkrete risikoprofil og forsikringsvilkår.

Kontakt Kristine Wagner på kw@hulgaardadvokater.dk for et tjek af virksomhedens salgs- og leveringsbetingelser – eller for et tjek af, om dine gældende betingelser faktisk også er gældende.