if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet

7.02.24 | Drift & jura, International skat, Skatter og afgifter, Skatterådgivning

Af Selina Musa og Kristine Mølgaard Mogensen

Har du ansatte, som bor i Danmark, men arbejder i udlandet for dig og din virksomhed, så bør du læse med her.

 

Fast driftssted

Din virksomheds skattepligt afhænger i høj grad af, hvorvidt dine ansattes arbejde i udlandet udgør et fast driftssted. Begrebet fast driftssted er med til at fastlægge, hvorvidt arbejdslandet kan beskatte din virksomheds indkomst.

Udgangspunktet er, at et fast driftssted er et fast forretningssted, hvor din virksomhed helt eller delvis udøves fra. Der er således tale om et fast driftssted, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Der er tale om et forretningssted.
  • Der er tale om et fast forretningssted.
  • Der er tale om virksomhedsudøvelse gennem det faste forretningssted.

Et forretningssted kan f.eks. være et sted, hvorfra virksomheden ledes, en filial, kontor, fabrik, værksted mv. Det er endda set i praksis, at en ansats hjemmekontor har udgjort et fast driftssted. Derudover skal forretningsstedet være fast, hvilket vil sige, at virksomheden skal have en kommerciel og geografisk sammenhæng samt være af en vis varighed. Afslutningsvis skal der ligeledes foregå en aktivitet eller en anden form for virksomhed fra det pågældende forretningssted.

 

Hvis din virksomhed har et fast driftssted i udlandet …

Hvis din virksomhed har et fast driftssted i udlandet, kan der være en række udfordringer, som du skal være særligt opmærksom på. Dette kan bl.a. være:

  • Om din virksomhed bliver beskattet i arbejdslandet.
  • Om både Danmark og arbejdslandet kan beskatte din virksomhed (og ansatte).
  • Om der er en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og arbejdslandet.
  • Om du skal indeholde A-skat eller AM-bidrag.

En konsekvens kan ligeledes være, at dine ansatte bliver fuldt skattepligtige til både Danmark og arbejdslandet. Her kan dine ansatte risikere at blive dobbeltbeskattet af deres lønindkomst – dog med mulighed for lempelse.

 

A-skat og AM-bidrag

Når dine ansatte arbejder i udlandet for dig som dansk arbejdsgiver, skal der stadig fratrækkes A-skat og AM-bidrag efter de almindelige regler. Reglerne er således:

Opholdets varighed i arbejdslandet/udlandet Dansk arbejdsgiver uden fast driftssted i arbejdslandet/udlandet Dansk arbejdsgiver med fast driftssted i arbejdslandet/udlandet
Højest 183 dage inden for en 12-måneders periode/et kalenderår afhængigt af det pågældende land

A-skat og AM-bidrag til Danmark.

 

Fritagelse for A-skat og AM-bidrag kan ikke udstedes.

Forskudsskat til arbejdslandet.

 

Fritagelse for A-skat og AM-bidrag kan udstedes.

Mere end 183 dage inden for en 12-månedersperiode/et kalenderår afhængigt af det pågældende land Forskudsskat til arbejdslandet/udlandet.

Forskudsskat til arbejdslandet/udlandet.

 

Fritagelse for A-skat og AM-bidrag kan udstedes.

 

Skattestyrelsen kan således udstede fritagelse for skattetræk (A-skat og AM-bidrag), hvis der er tale om arbejdsudleje, og hvis arbejdslandet har beskatningsretten. Derudover kan der også udstedes fritagelse, hvis betingelserne for skattenedsættelse efter ligningslovens § 33 A, stk. 1 er opfyldt.

Selvom fritagelse betyder, at der ikke skal trækkes A-skat og AM-bidrag af lønnen, så er det ikke ensbetydende med, at der ikke skal betales skat i Danmark.

 

Hvis du har spørgsmål til skat, når din virksomhed arbejder i udlandet, så er du velkommen til at kontakte os.

 

Kristine Mølgaard Mogensen

Advokat

Dir.tlf.:  +45 38 40 42 40

E-mail: kmm@hulgaardadvokater.dk

 

Lars Lauge Nielsen

Advokat

Mobil: +45 40 80 64 24

E-mail: lln@hulgaardadvokater.dk

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

Kristine Mølgaard Mogensen

Advokat
Tel.dir.: +45 38 40 42 40
Mobil: +45 42 13 42 40
kmm@hulgaardadvokater.dk