Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Skærpet indberetningspligt for udenlandske virksomheder i Danmark

05.05.08 | International skat, Skatter og afgifter | 0 Kommentarer

Af Kristine Wagner

Pr. 1. maj. 2008 er det et krav, at alle udenlandske virksomheder, som udstationerer medarbejdere i Danmark, skal lade sig registrere i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Udover momsregistrering, der skal ske på en ny blanket, er der således nu indberetningspligt vedr. de tjenesteydelser der leveres, og de medarbejdere, der udstationeres i forbindelse med arbejdsopgaven for ALLE brancher og ikke blot bygge- og anlæg.

Hvad skal indberettes:

Følgende oplysninger skal indberettes via blanketten:

  1. Den anmeldelsespligtige virksomheds navn og forretningsadresse.
  2. CVR- eller SE-nummer, hvis dette tidligere er blevet tildelt.
  3. Dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen.
  4. Sted for levering af tjenesteydelsen.
  5. Kontaktperson for den anmeldelsespligtige virksomhed i Danmark.
  6. Virksomhedens branchekode.
  7. Identiteten af lønmodtagere, som virksomheden udstationerer og varigheden
    af de enkelte medarbejderes udstationeringsperiode.

Frister

Momsregistrering skal ske senest 8 dage før arbejdet påbegyndes, mens indberetning om udstationering skal ske senest samtidig med, at arbejdet påbegyndes. Hvis der er ændringer til oplysningerne, skal virksomheden indberette disse senest 8 kalenderdage efter, at ændringen har virkning.

Undtagelser

Visse former for kortvarige udstationeringer er undtaget fra anmeldelsespligten. Det gælder ved udstationeringer, der sker som led i levering af et teknisk anlæg eller installation, og hvor udstationeringsperioden er højst 8 kalenderdage. Dog skal alle registreres, hvis opgaven udføres inden for bygge- og anlægsområdet – også selvom opgaven går ud på at levere eller installere et teknisk anlæg.

Manglende anmeldelse

Virksomheder, der ikke rettidigt indsender oplysningerne, kan pålægges en bøde. Det gælder både, hvis virksomheden slet ikke indsender oplysningerne, indsender dem for sent (efter opgaven er påbegyndt) eller hvis oplysningerne er mangelfulde.

Blanketter og yderligere vejledning kan findes på www.virk.dk

Spørgsmål kan rettes til advokat Kristine Wagner på kw@hulgaardadvokater.dk eller tlf. 38 40 42 20.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *