Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

SKATs Projekt Money Transfer

28.06.11 | International skat, Skatter og afgifter | 0 Kommentarer

Af Kristine Wagner

SKATs projekt Money Transfer ruller derudad for højeste blus.

SKAT fik i starten af året tilladelse til at indhente detaljerede oplysninger om alle bankover-førsler fem år tilbage i tid fra hele 51 lande. Dette omfattende materiale har ført til en række sager mod privatpersoner og selskaber, som i langt de fleste tilfælde i første omgang starter med en anmodning til skatteyderne om indsendelse af yderligere oplysninger.

SKAT oplyser, at mere end 100.000 selskaber og personer er i søgelyset. SKAT har særlig fokus på store formuer i udlandet som skatteyderne i Danmark ikke har selvangivet samt tilfælde, hvor der er meldt fraflytning fra Danmark eller glemt at melde tilbageflytning, og dermed ikke betalt skat af indtægter og formuer i udlandet.

Skatteadvokaterne hos Hulgaard hjælper flere borgere, der er kommet i SKATs søgelys i forbindelse med projekt Money Transfer. Erfaringerne viser, at det er vigtigt at inddrage rådgiver tidligt i processen. Myndighederne har nemlig i et sådan sagsforløb en række pligter, der skal iagttages, ligesom skatteyderne har en række vigtige rettigheder. Disse pligter og rettigheder kan få væsentlig indflydelse på udfaldet af sagen, ligesom der kan være strategiske overvejelser, der kræver den fornødne skatteretlige sagkundskab.

Det lader til, at SKAT går efter – med henvisning til forsætlighed eller grov uagtsomhed –  at korrigere skatteansættelserne længere tilbage i tid end de ordinære genoptagelsesfrister fordrer. Skatteyderne risikerer således krav på skattebetaling langt tilbage i tid plus store renter, ligesom der er risiko for straffesager, hvis der er tale om grove overtrædelser af lovgivningen.

For yderligere oplysninger kan du kontakte Kristine Wagner på kw@hulgaardadvokater.dk eller tlf. 38 40 42 20 eller Lars Lauge Nielsen på lln@hulgaardadvokater.dk eller tlf. 38 40 42 24.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *