Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Nyt forslag fra skatteministeren om underskudsfremførsel

24.01.14 | Skatter og afgifter | 0 Kommentarer

Af Lars Lauge Nielsen

Skatteministeren udsendte med sædvanlig kort høringsfrist umiddelbart før jul et lovforslag i høring om underskudsfremførsel.

Forslaget går blandt andet ud på, at selskaber og fonde mv. en gang for alle pålægges at indrapportere gamle skattemæssige underskud for årene 2002 og frem inden for en given frist, som ministeren vil fastsætte.

Konsekvensen af at overskride fristen for indberetning eller at indberette på papir er, at selskabet, uanset årsagen til ”fejlen”, mister underskuddene uden mulighed for korrektion. Forslaget må betegnes som et såkaldt ”dummebøde”-forslag, da forslaget er designet så det med stor sandsynlighed vil ramme nogle skatteydere. Der er tale om et forslag, der vil medføre en uforholdsmæssig hård konsekvens af en ubetydelig fejl.

Forslaget må anses for et yderligere tiltag i Skatteministeriets ønske om at begrænse skatteyderes mulighed for at fratrække skattemæssige underskud, jf. følgende uddrag fra forslaget:

”Foretages indberetningen efter udløbet af den frist, som vil blive fastsat i henhold til den foreslåede bemyndigelse, eller foretages indberetningen på papir, er konsekvensen, at de ellers fremførselsberettigede underskud fortabes.”

Høringsfristen udløb d. 20. januar 2014.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Lars Lauge Nielsen på lln@hulgaardadvokater.dk eller på tlf. 38 40 42 24.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *